Φωνητική πληκτρολόγηση

Φωνητική Πληκτρολόγηση σε Υπολογιστή και Κινητό

Ίσως να το έχετε καταλάβει κάποιοι, αλλά οι περισσότεροι μάλλον όχι, και αυτό είναι πως ότι γράφεται στο Studio Tech γίνεται με φωνητική πληκτρολόγηση. Ας δούμε Λοιπόν αναλυτικά βήμα προς βήμα την διαδικασία

4 min read